PALLAS CONSULTING s.r.o. - zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 157505,
kancelář: Pelhřimov, Sdružená 2252, PSČ 39301, IČ: 469 70 274, DiČ: CZ46970274, sídlo společnosti: Praha 3, Žerotínova 1141/37, PSČ 130 00,
email: patak@pallas21.cz, tel.: +420 565 327 100, fax.: +420 565 327 101, bankovní spojení: Komeční banka a.s., číslo účtu: 43-5652630297/0100 Daňový poradce: Ing.Miloslav Paták, zapsán pod evidenčním číslem 00003272 do Seznamu daňových poradců Komory daňových poradců České republiky a přihlášen k Etickému kodexu Komory daňových poradců České republiky, www.kdpcr.cz